Mysql de SQL Komutları

● CREATE DATABASE – creates a new database
● CREATE TABLE – creates a new table
● INSERT INTO – inserts new data into a database
● UPDATE – updates data in a database
● DELETE – deletes data from a database
● ALTER DATABASE – modifies a database
● ALTER TABLE – modifies a table
● DROP TABLE – deletes a table
● CREATE INDEX – creates an index (search key)
● SELECT – extracts data from a database

 CREATE DATABASE – YENİ BİR VERİ TABANI OLUŞTURMAK

CREATE DATABASE Bilgi;  “ Bilgi veri tabanı oluşturma komutu”

CREATE DATABASE if not exists Bilgi; “ Eğer böyle bir veri tabanı yoksa oluşturma komutu”

CREATE DATABASE if not exists Bilgi
char set utf8
collate utf8_turkish_ci;

“ burada veri tabanımızın turkce karakter sorunu yaşamaması için karakter kodlamasını Türkçe karakteri destekleyen utf 8 ayarlamış olduk. ”

“turkçe karakter destekleyen yeni Latin 5 ( ISO-8859-9 ) seçebiliriz.

Eğer hangi karakter setleri mysql var kontrol etmek istiyorsak

SHOW CHARACTER SET; “mysql sisteminde karakter setlerini listeler grup halindedir”
SET NAMES UTF8; sonradan karakter setimizi set names komutu ile ayarlayabiliriz.
show collation; “ desteklene collate yani collation karakter setlerini gösterir”

CREATE TABLE – Yeni bir tablo oluşturmak

create table deneme (
id int auto_increment primary key, “int olacak otomatik artacak tek olacak”
ad char(50),
soyad char(100),
sinav int);

  

 

CREATE TABLE `iller` (
`id_il` int(11) NOT NULL unique,,
`il_adi` varchar(30) COLLATE utf8_turkish_ci DEFAULT NULL,
`plaka` tinyint(4) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci;

Not..: “ENGINE mysql arama motorudur.”
Unique : numara sadece tek olsun. Kimseye verilmesin.

INSERT INTO – VERİ GİRİŞİ

insert into ogrenci (id,isim,numara,vize,final)
values(null,’nuri can’,’201710050052′,10,80),

Bu örnekte ogrenci tablosu içindeki belirtilen isimlere belirtilen değerleri tek tek veya altaki gibi birden fazla veri girişi yapılabilir.

insert into ogrenci(id,isim,numara,vize,final)
values(null,’nuri can’,’201710050053′,10,80),
(null,’veli çam’,’201596235154′,50,90);

UPDATE – Güncelleme komutu

update ogrenci set ayakno=42.5 where id=1; /*id 1 ayakno güncelle*/

update dene set soyad=”cem” , sinav=50 where id=5;  id si 5 olan soyad ve sinav notunu güncelledik.

NOT: update ve delete komutunu kullanacak iseniz workbench bu işlemi yapmanız gerekmektedir.
/*edit refences workbench refenrans da sql safe updates çeltiği kaldır*/

DELETE – Silme komutu

UPDATE FROM ogrenci WHERE id=5; 5 numarali id yi siler
UPDATE FROM ogrenci WHERE soyad=’can’; soyadı can olanları siler

UPDATE FROM ogrenci WHERE sinav<50; sinav notu 50 den aşağı olanlar sil;

NOT: update ve delete komutunu kullanacak iseniz workbench bu işlemi yapmanız gerekmektedir.
/*edit refences workbench refenrans da sql safe updates çeltiği kaldır*/

                                               ALTER DATABASE – VERİ TABANINI GÜNCELLE

ALTER TABLE – TABLO GÜNCELLE

ALTER TABLE ogrenci ADD COLUMN vize int(2) AFTER sinav; ogrenci tablosunda sinav kolonundan sonra vize alanı oluştur. Tipide integer tipli değişken olsun

Alter table ogrenci modify vize varchar(10) float; vize isimli alanın tipini varchar tipinde değiştirdim
Alter table ogrenci drop column vize; vize isimli colonu siler

DROP TABLE – tabloyu silmek

DROP TABLE yeni; yeni isimli bir tablomuz vardı. Bu tablomuzu drop table komutu ile sildik

TRUNCATE OGRENCİ; ogrenci tablosu içeriğini siler . tabloyu komple silmez