MYSQL de değişkenler

Mysql de kullanılabilinecek veri tipleri listelenmiştir.                     

                                     SAYISAL DEĞİŞKEN
1  TINYINT 0 ile 255 UNSIGNED özelliği belirtilmişse -128 ile 127 1 BYTE
2 SMALLINT 0- 65535 UNSIGNED  32768 – 32767 2 BYTE
3 MEDIUMINT 0 ile 16777215 UNSIGNED  8388608 – 8388607 3 BYTE
4 INT 0 ile 4294967295 UNSIGNED -2147683648 ile 2147683647 4 BYTE
5 BIGINT 9223372036854775808 ile 9223372036854775807 8 BYTE
6 FLOAT pozitif ondalık sayıları depolar.

7 DOUBLE negatif ve pozitif ondalık sayıları depolar.
8 DECIMAL 10’luk değerleri depolar.

                                                    SÖZEL DEĞİŞKEN
9  CHAR(x), x kadar karakter barındırır (x en fazla 255 olabilir).
10 VARCHAR(x), x kadar karakter barındırır (x en fazla 255 olabilir).
11 TINYTEXT, kısa yazılar.
12 MEDIUMTEXT, orta uzunlukta yazılar.
13 TEXT, uzun yazılar
14 LONGTEXT, çok uzun yazılar.

                                                   TARİH VE SAAT DEĞİŞKEN
15  DATE, YYYY-AA-GG formatıyla tarihi depolar
16 TIME, hh:mm:ss formatıysa saati depolar.
17 DATETIME gün önce başlamak üzere tarih ve saati depolar.
18 TIMESTAMP sayısal bir değer olarak saati işler.
19 YEAR yılı depolar.