Mysql de veri tabanı oluşturma komutu

CREATE DATABASE – YENİ BİR VERİ TABANI OLUŞTURMAK

 mysql de veri tabanı oluşturmak için create database komutunu kullanırız. 

CREATE DATABASE Bilgi; Bilgi veri tabanı oluşturma komutu

 Eğer böyle bir veri tabanı olup olmadığını veya hangi veritabanları var diye merak ediyorsak 

SHOW DATABASES; “MYSQL de tüm veri tabanlarını listeler”

Eğer veri tabanımız daha önce oluşturulmuş o veri tabanı üzerinde işlem yapacak isek

USE [veri tabanı ismi] ;  veya USE bilgi; bilgi veri tabanını seçer

 

CREATE DATABASE  if not exists Bilgi;  “ Eğer böyle bir veri tabanı yoksa oluşturma komutu

 

CREATE DATABASE  if not exists Bilgi

char set  utf8 

collate utf8_turkish_ci;    “ burada veri tabanımızın turkce karakter sorunu              yaşamaması için karakter kodlamasını Türkçe karakteri destekleyen utf 8 ayarlamış olduk. ”

 

“turkçe karakter destekleyen yeni Latin 5 ( ISO-8859-9 ) seçebiliriz.”

 

Eğer hangi karakter setleri mysql de var kontrol etmek istiyorsak

 

SHOW CHARACTER SET; “mysql sisteminde karakter setlerini listeler grup halindedir”

SET NAMES UTF8sonradan karakter setimizi set names komutu ile ayarlayabiliriz.

show collation;  “ desteklene collate yani collation karakter setlerini gösterir”