Veri , Enformasyon ve Bilgi Kavramları Nedir

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde kullanılan terimlerdir.

VERİ : Olgular ve varlıklar ile ilgili olarak kaydedilebilir bir anlam ifade eden ham (işlenmemiş) gerçekler veya ölçümlerdir.

ENFORMASYON : Karar vermek için bir değeri olan organize edilmiş verilerin özetlenmesi ile elde edilen gerçeklerdir.

BİLGİ: Enformasyon haline dönüştürülmüş gerçeklerin analiz edilmesi ,sentezlenmesi sonucu karar vermeye yönelik daha üst seviye gerçekleri içerir.