Geleneksel Dosyalama Sistemleri Nelerdir ?

GELENEKSEL DOSYALAMA SİSTEMLERİ :

Dosyalar (kütükler yada files) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan “kayıt”lar (records) topluluğudur.

Dosyalar çok büyük miktarlarda veri içerdiklerinden yan belleklerde tutulurlar ve kullanılış amaçlarına göre de değişik şekillerde düzenlenirler. Düzenleniş şekline ve kaydedildiği yan belleğe (disk yada teyp gibi) bağlı olarak bir kütüğe genel olarak iki değişik şekilde erişilir.

Sıralı Erişimli Dosya Sistemleri (Sequential Access File) :

  • Veri işleme sıralı erişim yöntemi ile gerçekleşir.
  • Herhangi bir bilgiye ulaşmak için dosya veri bulunana kadar okunur.
  • Verileri ayırmak için özel karakter kullanılır.
  • Veriye anında erişmek mümkün değildir.
  • Silme ve düzeltme işlemleri çok zordur.

Doğrudan erişimli dosyalar (Random access files):

  • Her bir kaydın adresi index dosyasında saklanır
  • Index dosyasındaki adrese doğrudan erişim yapılır

Hashed File

  • Kayıtlara erişmek için hesap yapılır
  • Her kaydın ve alanın kaç byte kapladığı saklanır
  • Hesaplanan adrese doğrudan erişilir