Mysql de Kullanıcı İşlemleri

 CREATE USER : Kullanıcı oluşturma

CREATE USER user_specification

[, user_specification] …

user_specification:

user

[IDENTIFIED BY [PASSWORD] ‘password

| IDENTIFIED WITH auth_plugin [AS ‘auth_string‘]

 

  • CREATE USER ‘ali’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘sifre’;
  • CREATE USER ‘superali’@’%’ IDENTIFIED BY ‘zorsifre’;
  • CREATE USER ‘kullanici’@’%.com’ IDENTIFIED BY ‘sifre’;
  • INSERT INTO user (host,user,password) VALUES(‘localhost’,‘kullanici’,PASSWORD(‘sifre’));

DROP USER : KULLANICIYI SİLMEK

DROP USER ‘ali’@‘localhost’;

 

RENAME USER : Kullanıcı ismi değiştirmek

RENAME USER ‘ali’@’localhost’ TO ‘veli’@’127.0.0.1′;

SET PASSWORD : Şifre değiştirme

SET PASSWORD FOR ‘can’@’%.edu.tr’ = PASSWORD(‘sifre‘);

Update mysql.user  set password= PASSWORD(‘sifre‘) where user=’can’ and host=’%edu.tr’;

 

 

GRANT  : YETKİ  VERMEK

GRANT YETKILER ON VERITABANI_ADI

TO KULLANICI IDENTIFIED BY Istenen_Sifre ;

grant all on * to ‘dilek’@’%’  identified by ‘bote’;   dilek kullanıcısı tum veri tabanlarında yetkilidir.

 

GRANT CREATE DATABASE ON deneme.* TO ‘dilek’@’192.168.1.37’ IDENTIFIED BY ‘sifre1’;

dilek kullanicisina deneme veritabani uzerinde sifre1 parolasi ile 192.168.1.37 ip_adresli makineden veritabanı oluşturma izni ile baglanabilmesi icin;