Mysql de Kullanıcı İşlemleri

 CREATE USER : Kullanıcı oluşturma CREATE USER user_specification [, user_specification] … user_specification: user [IDENTIFIED BY [PASSWORD] ‘password‘ | IDENTIFIED WITH auth_plugin [AS ‘auth_string‘]  ...

Mysql de Fonksiyon Komutları (Function)

MYSQL de fonksiyonlar (Function) ABS() : Girilen sayının mutlak değerini verir. SELECT ABS(sayı); BIT_COUNT() : Girilen sayıda kaç tane bit kullanıldığını gösterir.. SELECT BIT_COUNT(sayı); Select...

Mysql de SQL Komutları

● CREATE DATABASE – creates a new database ● CREATE TABLE – creates a new table ● INSERT INTO – inserts new data into a...

Geleneksel Dosyalama Sistemleri Nelerdir ?

GELENEKSEL DOSYALAMA SİSTEMLERİ : Dosyalar (kütükler yada files) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan “kayıt”lar (records) topluluğudur. Dosyalar çok büyük miktarlarda veri...

Veri , Enformasyon ve Bilgi Kavramları Nedir

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde kullanılan terimlerdir. VERİ : Olgular ve varlıklar ile ilgili olarak kaydedilebilir bir anlam ifade eden ham (işlenmemiş) gerçekler veya ölçümlerdir. ENFORMASYON...