Tübitak – 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Tübitak Tarafınan yürütülen 1512 Programı ile birleştirilerek girişimcilere daha fazla destek vermek hedeflenmiştir.

Desteğin amacı nedir?

Bootstrap Container ile Container-fluid farkı

Bootstrap da konteynırlar ekran için kullanılan ızgara sisteminde en önemli özelliklerden biridir. Container ekran belli bir kısmını container fluid ise ekranın tamamını kullanır. Eğer ölçü belirtilmediyse ayrı olarak. Container ve Container-fluid iç içe de kullanılabilir.

Container-Fluid :

CSS yazıyı dikey ve yatay ortalamak

Çoğumuzun en sık karşılaştığı lakin çözerken uğraştığı sorunlardan biride html veya css de hizalama sorunları; bu sorunun çözümü için kod yapısına göre farklılık gösterebilir. lakin basit anlamda devamlı kullandığım kodu sizlerle paylaşmak istedim..

Mysql de Kullanıcı İşlemleri

 CREATE USER : Kullanıcı oluşturma

CREATE USER user_specification

[, user_specification] …

user_specification:

user

[IDENTIFIED BY [PASSWORD] ‘password

| IDENTIFIED WITH auth_plugin [AS ‘auth_string‘]

 

Mysql de Fonksiyon Komutları (Function)

MYSQL de fonksiyonlar (Function)

ABS() : Girilen sayının mutlak değerini verir.
SELECT ABS(sayı);

BIT_COUNT() : Girilen sayıda kaç tane bit kullanıldığını gösterir..
SELECT BIT_COUNT(sayı);
Select bit_count(1); 1 Bit
Select bit_count(65); 2 Bit
CEIL() : Girilen sayıyı yukarıya yuvarlar.
SELECT CEIL(sayı);
CEILING()
Select ceil(1,2); sayıyı 2 yuvarladı
FLOOR() : Girilen sayıyı aşağıya yuvarlar.
SELECT FLOOR(sayı);

Mysql de SQL Komutları

● CREATE DATABASE – creates a new database
● CREATE TABLE – creates a new table
● INSERT INTO – inserts new data into a database
● UPDATE – updates data in a database
● DELETE – deletes data from a database
● ALTER DATABASE – modifies a database
● ALTER TABLE – modifies a table
● DROP TABLE – deletes a table
● CREATE INDEX – creates an index (search key)
● SELECT – extracts data from a database

 CREATE DATABASE – YENİ BİR VERİ TABANI OLUŞTURMAK

CREATE DATABASE Bilgi;  “ Bilgi veri tabanı oluşturma komutu”

Geleneksel Dosyalama Sistemleri Nelerdir ?

GELENEKSEL DOSYALAMA SİSTEMLERİ :

Dosyalar (kütükler yada files) aynı yapıya sahip ve birbirleri ile ilişki içerisinde olan “kayıt”lar (records) topluluğudur.

Dosyalar çok büyük miktarlarda veri içerdiklerinden yan belleklerde tutulurlar ve kullanılış amaçlarına göre de değişik şekillerde düzenlenirler. Düzenleniş şekline ve kaydedildiği yan belleğe (disk yada teyp gibi) bağlı olarak bir kütüğe genel olarak iki değişik şekilde erişilir.

Veri , Enformasyon ve Bilgi Kavramları Nedir

Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde kullanılan terimlerdir.

VERİ : Olgular ve varlıklar ile ilgili olarak kaydedilebilir bir anlam ifade eden ham (işlenmemiş) gerçekler veya ölçümlerdir.

ENFORMASYON : Karar vermek için bir değeri olan organize edilmiş verilerin özetlenmesi ile elde edilen gerçeklerdir.

BİLGİ: Enformasyon haline dönüştürülmüş gerçeklerin analiz edilmesi ,sentezlenmesi sonucu karar vermeye yönelik daha üst seviye gerçekleri içerir.

MYSQL de değişkenler

Mysql de kullanılabilinecek veri tipleri listelenmiştir.                     

                                     SAYISAL DEĞİŞKEN
1  TINYINT 0 ile 255 UNSIGNED özelliği belirtilmişse -128 ile 127 1 BYTE
2 SMALLINT 0- 65535 UNSIGNED  32768 – 32767 2 BYTE
3 MEDIUMINT 0 ile 16777215 UNSIGNED  8388608 – 8388607 3 BYTE
4 INT 0 ile 4294967295 UNSIGNED -2147683648 ile 2147683647 4 BYTE
5 BIGINT 9223372036854775808 ile 9223372036854775807 8 BYTE
6 FLOAT pozitif ondalık sayıları depolar.

7 DOUBLE negatif ve pozitif ondalık sayıları depolar.
8 DECIMAL 10’luk değerleri depolar.

                                                    SÖZEL DEĞİŞKEN
9  CHAR(x), x kadar karakter barındırır (x en fazla 255 olabilir).
10 VARCHAR(x), x kadar karakter barındırır (x en fazla 255 olabilir).
11 TINYTEXT, kısa yazılar.
12 MEDIUMTEXT, orta uzunlukta yazılar.
13 TEXT, uzun yazılar
14 LONGTEXT, çok uzun yazılar.

                                                   TARİH VE SAAT DEĞİŞKEN
15  DATE, YYYY-AA-GG formatıyla tarihi depolar
16 TIME, hh:mm:ss formatıysa saati depolar.
17 DATETIME gün önce başlamak üzere tarih ve saati depolar.
18 TIMESTAMP sayısal bir değer olarak saati işler.
19 YEAR yılı depolar.

Mysql de veri tabanı oluşturma komutu

CREATE DATABASE – YENİ BİR VERİ TABANI OLUŞTURMAK

 mysql de veri tabanı oluşturmak için create database komutunu kullanırız. 

CREATE DATABASE Bilgi; Bilgi veri tabanı oluşturma komutu

 Eğer böyle bir veri tabanı olup olmadığını veya hangi veritabanları var diye merak ediyorsak 

SHOW DATABASES; “MYSQL de tüm veri tabanlarını listeler”

Eğer veri tabanımız daha önce oluşturulmuş o veri tabanı üzerinde işlem yapacak isek

USE [veri tabanı ismi] ;  veya USE bilgi; bilgi veri tabanını seçer

 

CREATE DATABASE  if not exists Bilgi;  “ Eğer böyle bir veri tabanı yoksa oluşturma komutu

 

CREATE DATABASE  if not exists Bilgi

char set  utf8 

collate utf8_turkish_ci;    “ burada veri tabanımızın turkce karakter sorunu              yaşamaması için karakter kodlamasını Türkçe karakteri destekleyen utf 8 ayarlamış olduk. ”

 

“turkçe karakter destekleyen yeni Latin 5 ( ISO-8859-9 ) seçebiliriz.”

 

Eğer hangi karakter setleri mysql de var kontrol etmek istiyorsak

 

SHOW CHARACTER SET; “mysql sisteminde karakter setlerini listeler grup halindedir”

SET NAMES UTF8sonradan karakter setimizi set names komutu ile ayarlayabiliriz.

show collation;  “ desteklene collate yani collation karakter setlerini gösterir”

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes