MYSQL de fonksiyonlar (Function) ABS() : Girilen sayının mutlak değerini verir. SELECT ABS(sayı); BIT_COUNT() : Girilen sayıda kaç tane bit kullanıldığını gösterir.. SELECT BIT_COUNT(sayı); Select...