id genellikle tek bir nesne için kullanılır. lakin bir cok nesne için css kullanılacak ise class kullanılması daha uygun olur.. ID Nedir? ID – “Identity”...