Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinde kullanılan terimlerdir. VERİ : Olgular ve varlıklar ile ilgili olarak kaydedilebilir bir anlam ifade eden ham (işlenmemiş) gerçekler veya ölçümlerdir. ENFORMASYON...