Alüminyum – iyon maddesinden prototip olarak esnek pil üretilmiştir....