Php de Dizi Tanımlama

Diziler, içerisinde birçok değer saklanabilen değişkenler kümesi olarak adlandırılabilir. Örneğin 10 kişilik bir sınıfta bir derse ait vize notlarını saklamak için 10 tane değişken tanımlamak yerine bir dizi tanımlayıp notları diziye aktarmak daha pratik bir kullanımdır.

Diziler index (key, indis)dediğimiz değerlerde saklanır.. çağırmak için $dizi[0] değerini getir gibi kullanabiliriz.

 

Dizileri array() fonksiyonunu kullanmadan tanımlamak mümkündür. 

 

ÖRNEK KULLANIM2 : 

 Dizi elemanlarını yazdırmak için bir kaç farklı yol vardır. Bunlardan en çok kullanılanı foreach döngüsüdür. Foreach döngüsünde dizinin kaç elemanlı olduğunu belirmenize gerek yoktur. Çünkü bu döngü kuralında kendisi hesaplar. Ama diğer döngülerde dizinin kaç elamanlı olduğunu belirtmeniz gerekmektedir. Bunun için count() komutu kullanabilirsiniz.. Eğer count() komutu kullanmayacaksanız döngülerde while döngüsünde $dizi[i]!= null gibi şartlar koşarak da döngü alternatifi kurabilirsiniz..

//döngüsüz yazdırmak için
";
echo $dizi[1]."
"; echo $dizi[2]."
"; print_r($dizi); ?> // döngü ile yazdırmak için "; } ?>