C sharp ta değişkenler

C#’ta değişken tanımlama

Çoğu programlama dilinde değişkenler kullanılmaya başlanmadan önce tanımlanırlar. Aşağıdaki şekli inceleyiniz.

Yukarıdaki şekilde C#’ta değişken tanımlamanın nasıl yapıldığı anlatılmıştır. Değişken türü bellekte ayrılan gözeneğin büyüklüğünü belirtmemizi sağlar. Değişken adı da bu gözeneğe verdiğimiz adı belirtir. Doğal olarak bu gözenekteki veriye erişmek istediğimizde veya bu gözenekteki veriyi değiştirmek istediğimizde bu adı kullanacağız. Yukarıdaki şekilde -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında (sınırlar dâhil) bir değer tutabilen ve adı “ad” olan bir bellek gözeneği oluşturduk.

Değişkenlere değer atama

Çoğu programlama dilinde değişkenler tanımlandıktan sonra direkt olarak programda kullanılabilirler. Ancak C#’ta değişkeni tanımladıktan sonra ayrıca bir de ilk değer atamak zorundayız. Aksi bir durumda değişkeni programımız içinde kullanamayız. Değişkenlere değer atama şöyle yapılır:
ad=5;
Burada ad değişkenine 5 değerini atadık. Bu en basit değer atama yöntemidir. Ayrıca şunlar da mümkündür:

int a=5;
int b, c, d, e;
int f=10, g, m=70;

Birinci satırda tanımlama ve değer vermeyi aynı satırda yaptık. İkincisinde aynı türden birden fazla değişken tanımladık. Üçüncü satırda ise tanımladığımız değişkenlerin bazılarına değer verirken bazılarına vermedik.
[düzenle]Değişken türleri

Yukarıda değişken tanımlarken değişken türü için int kullanmıştık. C#’ta bunun gibi farklı kapasitelere sahip bir hayli daha değişken türü vardır. Ayrıca bazı değişken türleri sayısal, bazıları da metinseldir. Sayısal türler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:
Tür Boyut Kapasite Örnek

byte 1 bayt 0, ..., 255 (tam sayı) byte a=5;
sbyte 1 bayt -128, ..., 127 (tam sayı) sbyte a=5;
short 2 bayt -32768, ..., 32767 (tam sayı) short a=5;
ushort 2 bayt 0, ..., 65535 (tam sayı) ushort a=5;
int 4 bayt -2147483648, ..., 2147483647 (tam sayı) int a=5;
uint 4 bayt 0, ..., 4294967295 (tam sayı) uint a=5;
long 8 bayt -9223372036854775808, ..., 9223372036854775807 (tam sayı) long a=5;
ulong 8 bayt 0, ..., 18446744073709551615 (tam sayı) ulong a=5;
float 4 bayt ±1.5*10-45, ..., ±3.4*1038 (reel sayı) float a=5F; veya float a=5f;
double 8 bayt ±5.0*10-324, ..., ±1.7*10308 (reel sayı) double a=5; veya double a=5d; veya double a=5D;
decimal 16 bayt ±1.5*10-28, ..., ±7.9*1028 (reel sayı) decimal a=5M; veya decimal a=5m;

Dikkat ettiyseniz bazı değişken türlerinde değer atarken değerin sonuna bir karakter eklenmiş, bu değişken türlerindeki değişkenlere değer atarken siz de bunlara dikkat etmelisiniz. Sıra geldi metinsel türlere:
Tür Boyut Açıklama Örnek
char 2 bayt Tek bir karakteri tutar. char a=’h’;
string Sınırsız Metin tutar. string a=”Ben bir zaman kaybıyım, beni boşver hocam”;
String türüne ayrıca char ve/veya string sabit ya da değişkenler + işaretiyle eklenip atanabilir. Örnekler:

char a='g';
string b="deneme";
string c=a+b+"Viki"+'m';

C#’ta hem metinsel hem de sayısal olmayan türler de vardır:
bool
Koşullu yapılarda kullanılır. Bool türünden değerlere true, false veya 24;
object
Bu değişken türüne her türden veri atanabilir. Örnekler:

object a=5;
object b='k';
object c="metin";
object d=12.7f;

Aslında C#’taki bütün değişken türleri object türünden türemiştir. Bu yüzden object türü diğerlerinin taşıdığı bütün özellikleri taşır. Ancak şimdilik bunu düşünmenize gerek yok. Bu, nesneye dayalı programlamanın özellikleriyle ilgili.