Back Track 5 e ubuntu depolarını eklemek

backtrack de bazı programları indiremeye bilirsiniz. Cünkü proğram deposu ubuntu kadar güncel değildir…
1 – Kod:

apt-get install synaptic
2 – synaptic’te depo bölümüne geliyoruz

ubuntu main 10.04 deposunu seçiyoruz

3 -Kod:

apt-get update && apt-get upgrade
4 – Kod:

apt-get install sofware-center && apt-get install .....(ismini bildiğiniz tüm paketler)……

5 – ubuntudaki program ve fonksiyonları aynen yapabilirsiniz, apt-get veya software-center veya synaptic ile. örneğin : libre office, deluge, pdf reader, pidgin, skype, chrome….