İnternet medyası için yasal düzenleme yolda

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, internet medyasını Basın Kanunu’nun içine alacak bir düzenleme hazırladıklarını belirterek, bunu ocak ayına kadar yasalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
PAYLAŞIM SİTELERİ İÇİNE DAHİL EDİLMEYECEK

Paylaşım sitelerini bunun içine almanın mümkün olmadığını belirten Arınç, ‘Onlar için genel hükümler cari olacak’ dedi. Haber portallarını Basın Kanunu içerisinde önemli bir yere koyduklarına işaret eden Arınç, şunları söyledi: ‘Bu portallarda çalışanlar sarı basın kartı sahibi olacaklar. Bunlar, belki reklam ve ilan gelirlerinden istifade edecekler. Basın Kanunu’nun uyarıları, müeyyideleri aynı şekilde internette haber portalları için de geçerli olacak.’ İnternet medyası alanında birden fazla dernek bulunduğunu, taslağın onlarla birlikte hazırlandığını anlatan Arınç, düzenlemeler konusunda onların da olurunu aldıklarını söyledi.

Taslak ne getiriyor?
İnternet haber siteleri, belirtilen zorunlu bilgileri kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurmakla yükümlü olacak.
İnternet haber sitelerinde bir içeriğin İnternette ilk kez sunulmaya başlandığı tarih, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilecek.
Basın Kanunu’nun yayın durdurma müeyyidesine ilişkin hükümler, internet haber siteleri için uygulanmayacak. Yayın durdurma müeyyidesi sebeplerinin ortaya çıkması veya yer sağlayıcılık faaliyet belgesinin iptali durumlarında, internet haber siteleri için sağlanan haklar ortadan kalkacak.
İnternet haber siteleri, yayınladıkları içerikleri, doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde bir yıl süre ile muhafaza etmeye ve gerektiğinde talep eden yetkili mercilere teslim etmeye mecbur olacak.
İnternet haber sitesi sorumlu müdürü, hazırlanan düzeltme ve cevabı, belirtilen usul ve esaslara göre kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve tekzip başlığı altında bir hafta süreyle yayımlayacak.
İnternet haber sitelerinin, Basın İlan Kurumunun ilan ve reklam gelirlerinden yararlanması da söz konusu.