Artırılmış Gerçeklik Nedir ?

ArtIrIlmIş Gerçeklİk Nedİr

Artırılmış gerçeklik gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Teknoloji kişinin gerçekliği zenginleştirme işlevi görür. Buna karşın sanal gerçeklikte ise gerçek dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış bir dünya vardır.

Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki ögeler ile etkileşim içindedir. Gelişen zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisinin de yardımıyla kullanıcı etrafındaki bilgi ile etkileşime girebilir ve sözü geçen sayısal bilgi işlenme ve ayartmaya elverişlidir. Bulunulan çevreyle ilgili yapay bilgi ve ögeler gerçek dünyayla bağdaşabilir


• Artırılmış gerçeklik, gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki duvarların ortadan kalkması olarak ifade edilebilir.
• Çevremizdeki nesnelerin gerçek görüntüsünün, sanal görüntü, ses, video, resim gibi sanal objelerle etkileşimli olarak desteklenip sunulmasıdır.
• Artırılmış gerçekliğin temeli askeri teknolojilere dayanmaktadır.
• Savaş uçağı pilotlarının kokpitteki ekranlarda ve piyadelerin kasklarında ki gözlükler ile kullanılmaya başlanmıştır
artirilmis-gerceklik
• Kamerayı sokakta apartmanlara yöneltip kiralık mı satılık mı öğrenebiliriz.
• Restaurantlardaki menülerde yemeği kameradan okutarak paylaşabiliriz ve puanlayabiliriz