Amerika’nın GES Komutanlığını Biliyor musunuz?

GES Komutanlığının, 1958 yılında ABD tarafından, soğuk savaş döneminde SSCB’ye yönelik dinleme ve istihbarat amaçlı olarak kurulduğunu biliyormusunuz?
Soğuk savaşın sona ermesi ile tüm teçhizatın, araçların, hatta şu anda kullanılan koltukların bile hibe edilerek Türkiye Cumhuriyetine devredildiğini, ama ABD’nin bu kadar iyiliği karakaşımız ve kara gözümüz hatırına yapmadığını biliyor musunuz? Tabii ki merkezlerini en önemli kurumlarımızın içinde bırakarak, mütekabiliyet esas alındığı 1958 yılından beri bizim de Pentagon’un hemen bitişinde bir irtibat ofisimizin olduğunu biliyor musunuz!

Karşılıklı işbirliği (!) ve bilgi paylaşımı(!) şeklinde protokol ile görev tanımı belirlenen TLO’(Teknik İrtibat Ofisi) nun protokol gereği Türkiye’den aldığı istihbari bilgilere karşılık PKK ile mücadelede Türkiye’ye istihbarat bilgisi verdiğini biliyor musunuz? Maalesef, 1984 yılından beri iç güvenlik harekâtı icra eden Silahlı Kuvvetlerimizin halen ABD’nin bu kuruluşuna muhtaç olduğunu/bırakıldığını biliyor musunuz

Ancak halen Silahlı Kuvvetlerimizin TLO’dan sınırlı sayıda bilgi alırken, özellikle sınır komşuları hakkında elde ettiği bilgilerin tamamını TLO vasıtasıyla ABD’ye verdiğini biliyor musunuz? Gerektiğinde sınırlarımızın ABD’li bir Albay tarafından yerinde denetlendiğini biliyor musunuz? İsmet İNÖNÜ’nün dediği gibi “Büyük Devletlerle ilişki, ayıyla yatağa girmek gibidir…”
ABD’nin, Türkiye’de beş ayrı yerde kurduğu GES Komutanlığına bağlı radar ve istihbarat sistemleri ile istihbarat topladığını biliyor musunuz? Ancak İsrail’e bağlı uçakların uzunca bir zaman (ne zamandan beri uçtukları tespit edilemedi) güney sınırımızda sık sık haberimiz olmadan Suriye içlerine kadar uçtuklarını, bunun da tesadüfen bir uzman çavuş tarafından uçakların yedek akaryakıt tanklarının bulunması neticesinde anlaşıldığını, karşılıklı işbirliği(!) ve bilgi paylaşımı(!) içinde olduğumuz ABD’nin etkin olarak kullandığı İncirlik hava üssünün de aynı bölgede olduğunu biliyor musunuz?
Aşağıdaki sistemler olmasına rağmen niyeyse bu uçakların hiçbirini bizim tespit edemediğimizi biliyor musunuz?
– LOTHARIO diye anılan ve Keseciktepe’de elde edilen bilgileri ağ ortamında İskenderun’a, oradan da Ankara üzerinden TLO’ya aktaran sistem.
– SEA SENTRY Gelibolu’dan geçen tüm gemilerin bilgilerini alarak TLO üzerinden ABD’ye aktaran sistemdir. 2009 Mart civarında arızalanmıştır.
– İran’a yönelik yürütülen çalışmalar da Ağrı-Gürbulak’a kurulan ARK-DESK (Çok kanal telefon haberleşmeleri dinleme sistemi) sistemi fırıldak paşa (Münir ERTEN) ile TLO arasında yaşanan bir uyumsuzluk nedeniyle 2007 veya 2008 yılında sökülmüştür.
ABD’nin özellikle Suriye, İran ve Rusya Federasyonu ile ilgi ihtiyacı olan taktik istihbarat bilgilerini bu ülkelere en yakın mevkilerden elde ettiğini, bu ülkelere en yakın istihbarat noktalarının GES Komutanlığı bünyesinde bulunduğunu, alternatif bir imkân ve kabiliyet bulduklarında işbirliğini keseceklerini biliyor musunuz?
İncirlikten kalkan Martı diye adlandırılan ABD istihbarat uçağına dönem dönem sıra ile GES K.lığından personel görevlendirilmektedir. Martı görevi esnasında ABD uçağı Türkiye, Suriye, İran ve Irak sınırlarında her gün 8 saat uçarak istihbarat elde etmektedir. Bu uçuşun Türkiye toprakları içerisinde olan kısmında GES personeli uçağın içerisindeki istihbarat bilgilerinin elde edildiği odadan çıkartılarak Türkiye hakkında istihbarat toplanmaktadır. Bu vahim durum geçmiş yıllarda Genelkurmay İkinci Başkanı ve Genelkurmay Başkanlığına yazı ile bildirilmesine rağmen ABD ve İsrail menfaatlerini önem veren paşalarımız tarafından üstü örtülmüştür. İlgili resmi yazıları GES K.lığında araştırdığınızda ulaşılabilecektir. Martı görevine giden personelin ifadeleri alındığında da bu durum tespit edilebilecektir.
GES Komutanlığının, işbirliğinin(!) etkinliğinin artırılması maksadıyla sık sık ABD’li yetkililerce denetlendiğini biliyor musunuz?

NSA Dış İlişkiler Direktörü Gary GRANTHAM’ın GES K.LIĞI Denetlemesi

TLO Başkanı Dallas DOUGHTY’nın GES K.LIĞI Denetlemesi
Ayrıca GES Komutanlığının, halen teröristlerin yerlerini yaptıkları telsiz görüşmelerinden tespit etmeye çalıştıklarını ancak TÜBİTAK tarafından çağırılan teknik ekip ile GES Komutanlığı teknik ekibinin çalışmalarından anlaşıldığına göre bu sistemlerin 50 km gibi korkunç derecede hatalı yer göstermeleri yaptığını biliyor musunuz?

Ama korkmanıza gerek yok, çünkü GES Komutanlığınca yer göstermelerin yine ABD’nin daha önce kullandığı program ile tespit edildiği, gerçekte büyük bir alanı kapsayan tespitlerin (elips şeklindedir, yaklaşık 6-12 km’dir), fırıldak komutanlarımızın programa müdahale etmesi neticesinde, programın katsayısıyla oynanarak küçük bir alanı kapsayan elipsler haline getirildiğini biliyor musunuz?

Böylece elipslerin çapları daraltıldığı için elipslerin küçültüldüğünü fakat sistem iyileştirilmeden yapılan bu müdahale ile yer tespitlerinden sağlıklı sonuçlar alınmasının engellediğini ve bölgedeki birliklerin yanlış bilgilendirildikleri için hatalı operasyonlar yaptığını biliyor musunuz?

Tespit etmedeki aksaklıkların sadece İç Güvenlik ile sınırlı olmadığını, mesela; Rusya kısmının kestirme isteğinde bulunduğu bir geminin bazen karada, kara görevlerinin ise denizde çıkmaya başladığını biliyor musunuz? Bir gemiyi karada çıkaran sistemin Hakkâri’deki bir grubu Şırnak’ta çıkarabileceğini biliyor musunuz?
GES Komutanlığına ziyaretlerde bulunan üst düzey generallere, tespitlerin 1 km.ye kadar doğrulukla yapıldığı yalanının söylendiğini biliyor musunuz? Üst seviyedeki komutanların bu yalanları bildikleri halde, elipslerin tam ortasında terörist varmış gibi, birliklerine operasyon yaptırdıklarını biliyor musunuz?

Yer tespitinde görevlendirilen personelin cihazdan hiç anlamayan, hayatında walkmen kulaklığı dışında kulaklık kullanmayan kişiler arasından seçildiğini ve asıl görevi kuru temizlemecilik, boyacılık, marangozluk, kalorifercilik, fotoğrafçılık olan sivil memurlardan seçildiğini biliyor musunuz?

Tüm bunlar ihmal mi, basiretsizlik mi, ihanet mi? GES K.lığı Amerika ve İsrail’in Türkiye içerisindeki istihbarat merkezi midir? GES K.lığı kime bağlıdır? Amerika mı?, İsrail mi?