Posts Tagged ‘php’

Php de oyun yazma

Basit bir tıklandığında hücrelerden kaçan basit bir oyundur.. <!–?php session_start(); $icon1="&lt;img src=’runner1.jpg’ width=’30px’&gt; "; $icon2="&lt;img src=’runner2.jpg’ width=’30px’"; echo ‘&lt;/p&gt; &lt;table border="1"&gt;’;   if(isset($_SESSION[’res1’])) $res1 = $_SESSION[’res1’]; else $res1=5; if(isset($_SESSION[’res2’])) $res2 = $_SESSION[’res2’]; else $res2=1;     if(isset($_GET[’sira’])) { if($_GET[’sira’]==3) { $res1 =5; $res2=1; $_SESSION[’res1’]=$res1; $_SESSION[’res2’]=$res2; } if($_GET[’sira’]==1) { $res1 +=rand(1,4); $_SESSION[’res1’]=$res1; } else if($_GET[’sira’]==2) { […]

Php dosya listeleme

Php de dosya veya dizin listelemek için yapılan bir örnek; Örnek de scandir komutu ile dizini bir dizi ye atıp onu yazdırma işlemi yaptık.. Ayrıca dizinde listelenen dosyalara url linki vermeye çalıştık.. scandir komutu $files1 = scandir($dir); $files2 = scandir($dir, 1); 0 artan değer olarak sıralar. 1 ise azalan değer olarak listeler. print_r($files1); print_r($files2); <?php […]

Php de bir sayi içindeki en küçük rakamı bulma

Bir sayıyı oluşturan rakamlardan en küçüğünü bulan program kodunu yazınız. Örneğin; 95146982235 sayısı için en küçük rakamı 1’dir.

Php de Dizi Tanımlama

Diziler, içerisinde birçok değer saklanabilen değişkenler kümesi olarak adlandırılabilir. Örneğin 10 kişilik bir sınıfta bir derse ait vize notlarını saklamak için 10 tane değişken tanımlamak yerine bir dizi tanımlayıp notları diziye aktarmak daha pratik bir kullanımdır. Diziler index (key, indis)dediğimiz değerlerde saklanır.. çağırmak için $dizi[0] değerini getir gibi kullanabiliriz.

Php Çarpım Tablosu Hazırlama

Çarpım tablosunu 2X5 tablo şekilde çarpım tablosunu ekrana yazdıran php kodu aşağıdaki çiktiyi vermektedir. <?php $i=1;   echo ‘<table border=’1′ align=’center’>   <tr > <td colspan=’5′> Çarpım Tablosu</td> </tr>’ ;   echo ‘<tr>’; for($i=1; $i<=5; $i++) { echo ‘<td>’; for($y=1; $y<=10; $y++) { echo $i.’X’.$y.’=’.$i*$y.'<br> ‘; } echo ‘</td>’; }   echo ‘</tr>’;   echo […]

Php de Fibonacci Serisi Yazdırma

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.. dizisi Fibonacci sayı dizisi olarak geçiyor. Fibonacci sayı dizisinin özelliği kendinden önceki iki ardışık sayının toplamının kendisinden sonraki sayıya eşit olmasıdır. örnek uygulamamız..:

Php Explode Komutu Kullanımı

Explode kodunu bir örnek ile açıklayacağız.. string ifadeyi parçalayip bir diziye atmamızı sağlar örnek

Php Karakter Uzunluğu Hesaplama (strlen) Komutu

string ifadelerin uzunluğunu hesaplamak için kullanılan komuttur.. <?php $str = ‘abcdef’; echo strlen($str); // 6   $str = ‘ ab cd ‘; echo strlen($str); // 7 ?><?php $str = ‘abcdef’; echo strlen($str); // 6 $str = ‘ ab cd ‘; echo strlen($str); // 7 ?>

Php Switch Case Kullanımı

Switch Yapısı, aynı değişkeni (ya da ifadeyi) birden çok değerle karşılaştırmak ve her karşılaştırmanın sonucunu ayrı bir kod parçası çalıştırarak değerlendirmek için kullanılır.

Php de Function (Fonksiyon) Kullanımı

Php en önemli kısımlardan bir function yani fonksiyon veya işlev diyebiliriz.. Neden önemli çünkü bir kod bloğunda her defasında aynı işlemi yapmak çok zaman alır lakin bu işlemleri fonksiyon bloğunda tek bir seferde yaptırmamız hem zaman hemde işleyiş açısından önemlidir.. Örneklerle açıklayalım.. ;

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes