Php Explode Komutu Kullanımı

Explode kodunu bir örnek ile açıklayacağız.. string ifadeyi parçalayip bir diziye atmamızı sağlar

örnek


Örnek :

Girilen Ip adresinin hangi sınıfta olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız.

BİLGİ:

A Sınıfı Adresler: 1.0.0.0’dan 127.0.0.0’a kadar olan ağları kapsar.

B Sınıfı Adresler: 128.0.0.0’dan 191.255.0.0’a kadar olan ağları kapsar.

C Sınıfı Adresler: 192.0.0.0’dan 223.255.255.0 ‘a kadar olan ağları kapsar.

D ve E Sınıfı adresler ile özel amaçla ayrılmış Ip adresleri şimdilik dikkate alınmayıp, girilen Ip A,B ya da C sınıfı bir adres değilse “IP sınıfı belirlenememiştir” uyarısı verilmelidir.

İPUCU: IP adresinin ilk oktetine bakıp, 1-127 aralığında olanlar A sınıfı, 128-191 aralığında olanlar B sınıfı ve 192-223 aralığında olanlar C sınıfı IP’dir denilmelidir. Bunun için;

$IP = “129.105.184.6”;
$oktet = explode(“.”, $IP); //explode istenen ayraca (bizim örneğimizde nokta “.”) göre bir string’i parçalara böler ve bir diziye atar.
$ilk_oktet = $oktet[0]; //Ip’nin ilk oktet’i dizinin birinci elemanıdır.

=1 and $ilk_oktet<=127): //A Sınıfı : 1.0.0.0'dan 127.0.0.0'a kadar olan ağları kapsar.
   echo "IP sınıfı : A";
   break;
 case ($ilk_oktet>=128 and $ilk_oktet<=191): //B Sınıf: 128.0.0.0'dan 191.255.0.0 'a kadar olan ağları kapsar.
   echo "IP sınıfı : B";
   break;
 case ($ilk_oktet>=192 and $ilk_oktet<=223):
   echo "IP sınıfı : C";
   break;
 default: echo "IP sınıfı belirlenememiştir";
}

?>