http://www.eryamanreklam.com/

Php de admin sayfası kullanıcı adi ve parola kontrolü

login sayfasını hazırladınız mysql yada veri tabanında hazırlamış olduğunuz veri tabanınızdaki kullanıcı adi ve sifresinin kontrolu yapılarak istenilen sayfaya veya yetkilerin açılmasını istiyorsunuz.

bu işlem için aşağıda örnek kodu paylaşarak anlatacağım..

 <?php
if(!isset($_POST['kadi']) ){    //eğer kullanıcı giriş panelinden bir bilgi gelmez ise ana sayfaya veya giriş paneline dönsün 
  header("Location:girispanel.html"); // header komutu giriş panel sayfasına dön işlemidir.
}
 
else {           // login sayfasından bir bilgi geldiyse 
 
include("baglan.php");
ob_start();  
session_start();  // cookie için session başlat
 
$kadi = $_POST['kadi'];  // değişkenlere atadık post gelen verileri
$sifre = $_POST['sifre'];
 
$sql_check = mysql_query("select * from kullanicilar where kadi='".$kadi."' and sifre='".$sifre."' ") or die(mysql_error());
 
if(mysql_num_rows($sql_check)) {   //eğer sorgu true ise session başlat
  $_SESSION["login"] = "true";
  $_SESSION["user"] = $kadi;
  $_SESSION["pass"] = $sifre;
 
  header("Location:admin.php");  // admin php sayfasına git
 
 
 
}
 else {   // değilse uyarı gonder
  if($kadi=="" or $sifre=="") {
    echo "<center>Lutfen kullanici adi ya da sifreyi bos birakmayiniz..! <a href=javascript:history.back(-1)>Geri Don</a></center>";
  }
  else {
    echo "<center>Kullanici Adi/Sifre Yanlis.<br><a href=javascript:history.back(-1)>Geri Don</a></center>";
  }
}
 
ob_end_flush();  //ob_start komutu kullandığımızda kullanıcı tarafında yapılan işlemleri göstermemizi sağlar
}
 
?>