Php Çarpım Tablosu Hazırlama

Çarpım tablosunu 2X5 tablo şekilde çarpım tablosunu ekrana yazdıran php kodu aşağıdaki çiktiyi vermektedir.

 


	 Çarpım Tablosu
' ;

echo '';
for($i=1; $i<=5; $i++)
{
		echo '';
		for($y=1; $y<=10; $y++)
			{
	            echo $i.'X'.$y.'='.$i*$y.'
'; } echo ''; } echo ''; echo ''; for($i=6; $i<=10; $i++) { echo ''; for($y=1; $y<=10; $y++) { echo $i.'X'.$y.'='.$i*$y.'
'; } echo ''; } echo ''; echo '
'; ?>

carpim_tablosu