C # Access 2007 bağlantisi

C sharp ta access ile bağlantı nasıl yapılır bu konu hakkında biraz uğraşayım dedim.. Ole db de hata verdi.. daha sonra internette bu hatayı araştırdım.. build derlemede kendi bilgisayarım 64 bitlik olduğu için debug ayarlarından 32 bit lik (x86) göre derlemesini istedim ve hatasız bir şekilde bağlanti sağlandi…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Access_bağlantisi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=d:\ada.accdb");

      try
      {
        baglanti.Open();
        MessageBox.Show("bağlanti tamam");
        label2.Text = "Bağlandi";
      }
      catch (Exception ex)
      {
        label2.Text = "bağlanamadi";
        MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
      }

    }
  }
}


evet şimdi access deki tablomuzdan veri çekerek list box aktaracağız…

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace Access_bağlantisi
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=d:\ada.accdb");
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand();

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      //public static string veriyolu3 = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=denem.mdb";

      try
      {
        baglanti.Open();
        MessageBox.Show("bağlanti tamam");
        label2.Text = "Bağlandi";
      }
      catch (Exception ex)
      {
        label2.Text = "bağlanamadi";
        MessageBox.Show(ex.Message.ToString());
      }

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       baglanti.Open();
      string sorgu = "Select * from tablo1";
      komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = sorgu;
      OleDbDataReader sqlreader = komut.ExecuteReader();

        while (sqlreader.Read())
        {
          listBox1.Items.Add("İsim...:".sqlreader["ad"].ToString());
        }
    }
  }
}