Tüm dünyada ses getirecek sistem!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), dünyadaki en iyi balistik inceleme sistemlerinden birini geliştirdi. Sistem ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izler 3 boyutlu incelenerek olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgiler, tek bir veri tabanında toplanacak.
TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile yaptığı ortak çalışma ile silahların kovan ve çekirdek üzerinde bıraktıkları izleri 3 boyutlu inceleyebilen bir sistem geliştirdi. Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı arşivlerinde bulunan kovanlar ve olay bilgilerini ilk kez tek merkezde (veri tabanında) depolayacak olan 3 boyutlu sistem, arşivlediği tüm verileri karşılaştırarak çok sayıda olayın hızlı bir şekilde aydınlatılmasını sağlayacak.

Proje kapsamında üretimi tamamlanan veri giriş ve sorgulama üniteleri öncelikle Ankara, Adana ve İzmir’deki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine kurulumları yapılan sistem, balistik uzmanlarınca yapılan testleri başarıyla geçti.

Sistem ile tabanca ve tüfek gibi ateşli silahların kovan ve mermi çekirdekleri üzerinde bıraktıkları izleri inceleyen balistik uzmanlar, bu izleri karşılaştırarak kovan ve mermi çekirdeklerinin aynı silahtan atılıp atılmadığına karar verebiliyor. Elde edilen bilgilerle değişik kriminal olaylar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak mümkün oluyor. Ancak, karşılaştırma işleminin balistik verilerinin arşivlendiği bölgelerde ayrı ayrı yapılması ve gün geçtikçe artan delil miktarı, yeni delillerle eldekilerin karşılaştırılmasını gittikçe zorlaştırıyor.

Yaşanan sorunun çözümü için TÜBİTAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle başlatılan BALİSTİKA 2010 Geliştirme Projesi, bütün bu sorunları ortadan kaldıran, daha kısa sürede etkin ve verimli sonuçlar alabilen benzeri dünyada sayılı olan bir sistemi Türkiye’ye kazandırdı.

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen sistem, çeşitli olaylardan ele geçirilen silahların, merkezi veri tabanında bulunan ve silahı tespit edilemeyen olaylardan toplanan verileri karşılaştırma özelliğine sahip. Sistemin en önemli özelliklerinden biri de daha fazla ayrıntı ve daha az hata veren 3 boyutlu veri alma ve gösterme yeteneğine sahip olması. Karşılaştırma verileri ve eşlik eden bilgiler, sistem sayesinde bir arada saklanarak sorgulanabiliyor. Sitemin getirdiği bu yenilikler, hukuki bir sorumluluk üstlenen uzmanın vereceği kararda büyük yardımcı olacak.

DÜNYADA İLKLERİN PROJESİ: BALİSTİKA

BALİSTİKA 2010 Balistik Görüntü Analiz ve Tanıma Sistemi, daha önce yerli olarak geliştirilen ve dünyada ilk kez kovan ve mermi çekirdeklerinin 3 boyutlu verisini kullanarak karşılaştırma yapan BALİSTİKA sisteminin gelişmiş bir versiyonu. BALİSTİKA 2010, kovan ve mermi çekirdeği bilgileri yanında bu bilgileri başka bilgilerle ilişkilendirmek için çok yararlı olan olay, kişi ve silah ilişkileri gibi bilgileri de kapsamlı bir veritabanında saklama yeteneğine sahip. Sonuç olarak, olaya karışmış silah ve faillerin hızla tespit edilmesinde büyük destek sağlayacak olan sistem, silahı tespit edilemeyen olayların ve terör olaylarının aydınlatılmasında yardımcı olacak. Sistem, kolaylıkla daha yüksek yeteneklere ulaşabilmesi amacıyla, çok büyük hesaplama gücüne ihtiyaç duyan kovan ve çekirdeklerin karşılaştırılmasını, bilgisayarlar arasında dağıtabilen bir yapıda tasarlandı.

TÜRK MÜHENDİSLERİN VE KRİMİNAL POLİSİN BAŞARISI

BALİSTİKA 2010, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da ses getirecek bir sistem olma yolunda ilerliyor. Proje TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007) tarafından destekleniyor. Kriminal Polis Laboratuvarları ve TÜBİTAK mühendislerinin yerli kaynaklar kullanarak üretilen BALİSTİKA 2010, dünya pazarına başarı ile ismini duyuracak.

PROJE TESTLERİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Üretimi tamamlanan veri giriş ve sorgulama üniteleri öncelikle Ankara, Adana ve İzmir’deki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine kuruldu. Başarı ölçütlerindeki tüm kriterleri karşılayan sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de tam not aldı. Bundan sonraki aşamada ise sistemin farklı merkezlerden kullanılabilmesi amacıyla ana sistemle bağlantısı olacak şekilde EGM bünyesindeki tüm Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedefleniyor. İlk sürümünün 1999 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlanmasının ardından, gelen talepler doğrultusunda, TÜBİTAK UZAY araştırmacıları BALİSTİKA üzerinde iyileştirme çalışmaları yürüttü. 2005’den itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları ile görüşmeler ve ortak çalışmalarla sistemin yetenekleri artırıldı.