Tübitak – 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Tübitak Tarafınan yürütülen 1512 Programı ile birleştirilerek girişimcilere daha fazla destek vermek hedeflenmiştir.

Desteğin amacı nedir?

Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin amacı girişimcilerin,teknolojik ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi,
teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

başvuru : eteydeb.tubitak.gov.tr