Archive for the ‘PHP’ Category

Mysql Konsol ve Workbench Komutları

Çoğumuz MYSQL i veritabanlarında kullanırız. Lakin kullanırken hep bağlantı ayarlarını yapıp,  diğer diller aracılığı ile mysql de işlemlerimizi yaparız. Kayıtlar oluşturur sileriz. Sorgulamalar yapar bunları yazacağımız uygulamalarda kullanırız. Lakin Mysql komut satırında yada vtys (veri tabani yönetim sistemi) proğramı olan workbench gibi proğramlarda nadir kullanırız. Kullanan arkadaşlardan genellikle veri tabanını yöneten arkadaşlardır. Bugün sizlere mysql […]

Php de oyun yazma

Basit bir tıklandığında hücrelerden kaçan basit bir oyundur.. <!–?php session_start(); $icon1="&lt;img src=’runner1.jpg’ width=’30px’&gt; "; $icon2="&lt;img src=’runner2.jpg’ width=’30px’"; echo ‘&lt;/p&gt; &lt;table border="1"&gt;’;   if(isset($_SESSION[’res1’])) $res1 = $_SESSION[’res1’]; else $res1=5; if(isset($_SESSION[’res2’])) $res2 = $_SESSION[’res2’]; else $res2=1;     if(isset($_GET[’sira’])) { if($_GET[’sira’]==3) { $res1 =5; $res2=1; $_SESSION[’res1’]=$res1; $_SESSION[’res2’]=$res2; } if($_GET[’sira’]==1) { $res1 +=rand(1,4); $_SESSION[’res1’]=$res1; } else if($_GET[’sira’]==2) { […]

Php dosya listeleme

Php de dosya veya dizin listelemek için yapılan bir örnek; Örnek de scandir komutu ile dizini bir dizi ye atıp onu yazdırma işlemi yaptık.. Ayrıca dizinde listelenen dosyalara url linki vermeye çalıştık.. scandir komutu $files1 = scandir($dir); $files2 = scandir($dir, 1); 0 artan değer olarak sıralar. 1 ise azalan değer olarak listeler. print_r($files1); print_r($files2); <?php […]

Php de rastgele renk üretmek

Php de rastgele renk kodu üreterek bu kodu istediğimiz yazı rengi veya arkaplan renginde kullanabiliriz.. bu renk kodunu üretmek için rand() kodunu kullanacağız..

Html de kod yazarken açıklama satırı ekleme

Html de kod yazarken kodların yanına not eklemek istiyorsak. <!-  buraya html kodlar ile ilgili not ekle –>   Php de not ekleme istiyorsak. iki adet ters slash ekliyoruz. // php de kodlar ile ilgili buraya not ekleyin..  

Php de bir sayi içindeki en küçük rakamı bulma

Bir sayıyı oluşturan rakamlardan en küçüğünü bulan program kodunu yazınız. Örneğin; 95146982235 sayısı için en küçük rakamı 1’dir.

Php de Dizi Tanımlama

Diziler, içerisinde birçok değer saklanabilen değişkenler kümesi olarak adlandırılabilir. Örneğin 10 kişilik bir sınıfta bir derse ait vize notlarını saklamak için 10 tane değişken tanımlamak yerine bir dizi tanımlayıp notları diziye aktarmak daha pratik bir kullanımdır. Diziler index (key, indis)dediğimiz değerlerde saklanır.. çağırmak için $dizi[0] değerini getir gibi kullanabiliriz.

Php Çarpım Tablosu Hazırlama

Çarpım tablosunu 2X5 tablo şekilde çarpım tablosunu ekrana yazdıran php kodu aşağıdaki çiktiyi vermektedir. <?php $i=1;   echo ‘<table border=’1′ align=’center’>   <tr > <td colspan=’5′> Çarpım Tablosu</td> </tr>’ ;   echo ‘<tr>’; for($i=1; $i<=5; $i++) { echo ‘<td>’; for($y=1; $y<=10; $y++) { echo $i.’X’.$y.’=’.$i*$y.'<br> ‘; } echo ‘</td>’; }   echo ‘</tr>’;   echo […]

Php Explode Komutu Kullanımı

Explode kodunu bir örnek ile açıklayacağız.. string ifadeyi parçalayip bir diziye atmamızı sağlar örnek

Php Karakter Uzunluğu Hesaplama (strlen) Komutu

string ifadelerin uzunluğunu hesaplamak için kullanılan komuttur.. <?php $str = ‘abcdef’; echo strlen($str); // 6   $str = ‘ ab cd ‘; echo strlen($str); // 7 ?><?php $str = ‘abcdef’; echo strlen($str); // 6 $str = ‘ ab cd ‘; echo strlen($str); // 7 ?>

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes